Working..

Hướng dẫn chuyển tiền ( miễn phí )

20:05:20 - 20/09/2019

Hướng dẫn chuyển tiền tại Napdienthoai.vn

Rất đơn giản, các bạn chỉ cần có số dư là có thể chuyển tiền giữa 2 thành viên với nhau ( không mất phí ) giao dịch!

Các bước như sau

Thứ 1 : nhập các thông tin mà form yêu cầu như là Người nhận, Số tiền chuyển,Nội Dung chuyển và Mật Khẩu cấp 2 ( bảo mật )

Điền xong ấn thực hiện là xong 2 bên đã hoàn thành giao dịch!

Hotline hỗ trợ : 0837.81.3333